Wywiad gospodarczy

 • Analizowanie kondycji finansowej firmy, sprawdzanie baz dłużników, posiadanego majątku, powiązań osobowych i kapitałowych wspólników oraz władz firmy.
 • Sprawdzanie wiarygodności pracowników, partnerów biznesowych, historii ich dotychczasowej działalności.
 • Zbieranie i utrwalanie dowodów w sytuacji istnienia podejrzeń co do działań podejmowanych na szkodę firmy.
 • Ujawnianie naruszeń praw autorskich i bezprawnego wykorzystania znaków towarowych.
 • Ochrona przed nieuczciwą konkurencją.
 • Ustalanie faktycznego przebiegu zdarzeń w sprawach ubezpieczeniowych.
 • Ustalanie aktualnej sytuacji spółek notowanych na GPW w Warszawie, na rynku głównym jak i na New Connect oraz podmiotów ubiegających się o wejście na giełdę.
 • Windykacja należności
 • W sposób niejawny dokonywanie zakupów nawiązywanie relacji handlowych.
 • Pomoc w sprawach prowadzonych przez organy ścigania.
 • Obserwacja osób i mienia.
logo detektyw-non-stop
"DETEKTYW NON STOP"
Intelligence Bureau sp. z o.o.
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. (+48) 537 997 999
biuro@detektywnonstop.com

facebook DetektywNonStop twitter DetektywNonStop instagram DetektywNonStop
Nasi detektywi są do Państwa dyspozycji NON STOP
zadzwoń do nas 537 997 999